Hình Thức Thanh Toán

Thanh toán bằng tiền mặt

Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng.

Áp dụng trong trường hợp địa điểm thanh toán cũng là địa điểm giao hàng.

Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng

Tài khoản cá nhân

  • Chủ tài khoản: Võ Thị Thúy Diệu
  • Số tài khoản: 038100053700091
  • Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Thủ Đức.

Lưu ý: hình thức thanh toán COD chỉ áp dụng đối với các đơn hàng ở vùng sâu vùng xa.